نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
هدف دشمنان از فشارهای اقتصادی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

هدف دشمنان از فشارهای اقتصادی  

دریافت دریافتدشمنان ما صریحاً میگویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند؛(۱۱) توجّه بفرمایید؛ البتّه بله، «مرگ بر آمریکا»، چون آمریکا آن عامل اصلی این فشارها است و خودشان هم اصرار دارند بر اینکه متمرکز بشوند روی ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۰
 
دهه‌ی عدالت و پیشرفت از نیمه گذشته است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دهه‌ی عدالت و پیشرفت از نیمه گذشته است  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۷
 
دشمنان از دیدن اینها تعجّب میکنند/این چیز کوچکی نیست  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دشمنان از دیدن اینها تعجّب میکنند/این چیز کوچکی نیست  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۴
 
غوغایی است در دنیای مجازی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

غوغایی است در دنیای مجازی  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۱
 
هر دولتی منتقدینی دارد/چک سفید امضا به کسی نمیدهم  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

هر دولتی منتقدینی دارد/چک سفید امضا به کسی نمیدهم  

دریافت دریافت هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار استالبتّه هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۷
 
لبّ معنای انسجام اجتماعی و ملّی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

لبّ معنای انسجام اجتماعی و ملّی  

دریافت دریافت در جامعه‌‌ی ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه‌ی اجتماعی، از همه‌ی ما انسجام را، هم‌افزایی را، به یکدیگر کمک کردن را میخواهد. دولتها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حتّی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۵
 
بزرگترین معروف ها و بزرگترین منکر ها  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

بزرگترین معروف ها و بزرگترین منکر ها  

دریافت دریافتخداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.(۲) خداوند متعال ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۵
 
زکات یک حکم و شاخص نظام‌ساز است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

زکات یک حکم و شاخص نظام‌ساز است  

دریافت دریافتخداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.(۲) خداوند متعال ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۳
 
۴ شرط برای نصرت خدا/ نماز  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

۴ شرط برای نصرت خدا/ نماز  

دریافت دریافتبحث را با یک تأمّل قرآنی آغاز میکنم. خداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۲
 
نوروز ما نوروز باستانی نیست  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

نوروز ما نوروز باستانی نیست  

دریافتدریافت ایرانیِ زیرکِ مسلمان، نوروز باستانی را با عقیده‌ی خود و به شکل دلخواه خود، تغییر داد؛ قالب نوروز و صورت نوروز را نگه داشت، محتوای آن را عوض کرد. نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود؛ فرصتی برای سلاطین و حکّام مستبد بود؛ برای اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و بنشینند ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱
 
شعار امسال:دولت و ملّت، همدلی و همزبانی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

شعار امسال:دولت و ملّت، همدلی و همزبانی  

دریافت دریافتدر سال ۹۴ آرزوهای بزرگی برای ملّت عزیزمان داریم که همهی این آرزوها هم دستیافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملّت در این سال، پیشرفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزّت منطقهای و بینالمللی است؛ جهشهای علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است؛ و ایمان و معنویّت است که از همه مهمتر و پشتوانهی ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۵
 
عزم ملّی و مدیریّت جهادی مورد نیاز برای همه سالهاست  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

عزم ملّی و مدیریّت جهادی مورد نیاز برای همه سالهاست  

دریافت دریافتیک نگاه اجمالی به سال ۱۳۹۳ میکنیم و نگاهی اجمالی به سال جاریای که در این ساعت شروع میشود. سال ۹۳ هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصهی خارجی و بینالمللی برای کشور ما سال پرماجرایی بود؛ چالشهایی داشتیم، پیشرفتهایی هم داشتیم؛ ما در اوّل سال ۹۳ با توجّه به همین چالشها بود که عنوان سال را گذاشتیم ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۴
 
یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت کنند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت کنند  

دریافت دریافتبسمالله الرّحمن الرّحیمیا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل والنّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.السّلام علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها.آغاز سال مصادف است با ایّام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)؛ ارادت مردم ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
 
در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد  

دریافتدریافتما میتوانیم؛ ما در مقابل الم‌شنگه‌ای(۸) که دشمنان ما سر تحریم و این حرفها درمی‌آورند، میتوانیم ایستادگی کنیم؛ میتوانیم هدفهای آنها را ناکام بگذاریم. وقتی این کارها را نکنیم، این فعّالیّتها را نکنیم، آن‌وقت نتیجه همین میشود که حالا ملاحظه میکنید؛ دشمن می‌نشیند آنجا،...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰
 
دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند  

دریافت دریافت دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند؛ هدفشان هم این است که ملّت ایران را تحقیر کنند؛ هدفشان این است که این حرکت عظیمی را که فقط روی دوش ملّت ایران میتوانست انجام بگیرد، متوقّف کنند. حرکت انقلاب اسلامی، حرکت نظام اسلامی، حرکت به‌سمت تمدّن نوین اسلامی را میخواهند ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
 
از کارهای لازم، مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

از کارهای لازم، مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی  

دریافت دریافت مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کارهای لازم در اقتصاد کشور است. مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۲
 
بنده روی این شرکتهای دانش‌بنیان تکیه میکنم  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

بنده روی این شرکتهای دانش‌بنیان تکیه میکنم  

دریافت دریافت شرکتهای دانش‌بنیان؛ که بنده روی این شرکتهای دانش‌بنیان تکیه میکنم. امروز ما جوان تحصیل‌کرده خیلی داریم. بچّه‌های دبیرستانی یکی دو هفته پیش در این حسینیّه، یک نمایشگاهی تشکیل دادند(۷)، آمدند چیزهای پیشرفته‌ی واقعاً عجیب‌وغریب و حیرت‌آوری را اینجا به ما ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۰
 
حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است/ بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است/ بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی  

دریافتدریافتیک نکته‌ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط میشود، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی‌های اوّل سال و غیر آن تکرار کردم، الان هم به شما عرض میکنم: محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۷
 
ارتقاء بهره‌وری و استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

ارتقاء بهره‌وری و استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی  

دریافتدریافتیک نکته‌ی دیگر، ارتقاء بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که میکنند؛ بنده این را خلاصه میکنم به دو کلمه در زبان فارسی. تولیدکننده‌ی ما، بنگاه‌دار ما سعی کند با کم کردنِ ریخت‌وپاش، هزینه‌ی تولید را کم کند، کیفیّت را بالا ببرد؛ این میشود بهبود بهره‌وری....

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۷
 
عزیزان من! مالیات یک فریضه است  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

عزیزان من! مالیات یک فریضه است  

دریافت دریافت دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم: عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۶
 
پنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۷
۵ رجب ۱۴۳۹
22 March 2018