نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
همه محصولات داخلی را مصرف کنند  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

همه محصولات داخلی را مصرف کنند  

دریافت دریافتآن کسانی که قادر بر سرمایه‌گذاری هستند، سرمایه‌گذاری‌شان را متوجّه تولید کنند و در تولید سرمایه‌گذاری بکنند. کسانی که مصرف‌کننده هستند – که همه‌ی ملّت ما در واقع مصرف‌کننده‌اند – محصولات داخلی را مصرف کنند که من روی این بارها و بارها تکیه ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۵
 
همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌شوند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌شوند  

دریافت دریافتنکته سوّم؛ نه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه‌ی دیگری، بدون هدف‌گذاری نمیشود حرکت کرد، باید هدف‌گذاری بشود. اگر در هر کاری بدون هدف‌گذاری مسئولان دولتی حرکت کنند و پیش بروند، کار به روزمرّه‌گی خواهد رسید؛ به نتیجه نمیرسد. هدف‌گذاریِ مشخّص و ثابتی باید وجود داشته ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۵
 
صاحب‌نظران ، جوانان و عامّه‌ی مردم به این نکته توجّه کنند  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

صاحب‌نظران ، جوانان و عامّه‌ی مردم به این نکته توجّه کنند  

من خواهش میکنم بخصوص صاحب‌نظران و همچنین جوانان و عامّه‌ی مردم عزیزمان به این نکته توجّه کنند

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۱
 
کمک به اقتصاد کشور یک حرکت جهادیست  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

کمک به اقتصاد کشور یک حرکت جهادیست  

دریافت دریافتمن چند نکته را در باب اقتصاد عرض میکنم. نکته اوّل این است که امروز عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاستهای خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه‌ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروز هر کسی ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۳
 
هدف دشمنان از فشارهای اقتصادی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

هدف دشمنان از فشارهای اقتصادی  

دریافت دریافتدشمنان ما صریحاً میگویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند؛(۱۱) توجّه بفرمایید؛ البتّه بله، «مرگ بر آمریکا»، چون آمریکا آن عامل اصلی این فشارها است و خودشان هم اصرار دارند بر اینکه متمرکز بشوند روی ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۰
 
دهه‌ی عدالت و پیشرفت از نیمه گذشته است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دهه‌ی عدالت و پیشرفت از نیمه گذشته است  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۷
 
دشمنان از دیدن اینها تعجّب میکنند/این چیز کوچکی نیست  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دشمنان از دیدن اینها تعجّب میکنند/این چیز کوچکی نیست  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۴
 
غوغایی است در دنیای مجازی  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

غوغایی است در دنیای مجازی  

دریافت دریافتهمدلی و هم‌زبانیِ میان دولت و ملّت – مطرح کردیم؛ همدل باشند، هم‌زبان باشند و همکاری کنند و در کنار هم به سوی رفع مشکلات حرکت کنند.عرض کردیم این وقتی اهمّیّت پیدا میکند ‌که فرصتهای بزرگی در اختیار است و چالشهای بزرگی را انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز،...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۱
 
هر دولتی منتقدینی دارد/چک سفید امضا به کسی نمیدهم  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

هر دولتی منتقدینی دارد/چک سفید امضا به کسی نمیدهم  

دریافت دریافت هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار استالبتّه هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد، ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۷
 
لبّ معنای انسجام اجتماعی و ملّی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

لبّ معنای انسجام اجتماعی و ملّی  

دریافت دریافت در جامعه‌‌ی ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه‌ی اجتماعی، از همه‌ی ما انسجام را، هم‌افزایی را، به یکدیگر کمک کردن را میخواهد. دولتها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند؛ حتّی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۵
 
بزرگترین معروف ها و بزرگترین منکر ها  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

بزرگترین معروف ها و بزرگترین منکر ها  

دریافت دریافتخداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.(۲) خداوند متعال ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۵
 
زکات یک حکم و شاخص نظام‌ساز است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

زکات یک حکم و شاخص نظام‌ساز است  

دریافت دریافتخداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبةُ الاُمور.(۲) خداوند متعال ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۳
 
۴ شرط برای نصرت خدا/ نماز  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

۴ شرط برای نصرت خدا/ نماز  

دریافت دریافتبحث را با یک تأمّل قرآنی آغاز میکنم. خداوند متعال برای آن کسانی که وعده‌ی نصرت داده است، شرطی مقرّر فرموده است: وَ اِنَّ اللهَ عَلی نَصرِهِم لَقَدیر؛(۱) اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَلوةَ وَ ءاتَوُا الزَّکوة وَ اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَ لِلّهِ ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۲
 
نوروز ما نوروز باستانی نیست  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

نوروز ما نوروز باستانی نیست  

دریافتدریافت ایرانیِ زیرکِ مسلمان، نوروز باستانی را با عقیده‌ی خود و به شکل دلخواه خود، تغییر داد؛ قالب نوروز و صورت نوروز را نگه داشت، محتوای آن را عوض کرد. نوروز باستانی، نوروز پادشاهان بود؛ فرصتی برای سلاطین و حکّام مستبد بود؛ برای اینکه شکوه خود و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و بنشینند ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱
 
شعار امسال:دولت و ملّت، همدلی و همزبانی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

شعار امسال:دولت و ملّت، همدلی و همزبانی  

دریافت دریافتدر سال ۹۴ آرزوهای بزرگی برای ملّت عزیزمان داریم که همهی این آرزوها هم دستیافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملّت در این سال، پیشرفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزّت منطقهای و بینالمللی است؛ جهشهای علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است؛ و ایمان و معنویّت است که از همه مهمتر و پشتوانهی ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۵
 
عزم ملّی و مدیریّت جهادی مورد نیاز برای همه سالهاست  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

عزم ملّی و مدیریّت جهادی مورد نیاز برای همه سالهاست  

دریافت دریافتیک نگاه اجمالی به سال ۱۳۹۳ میکنیم و نگاهی اجمالی به سال جاریای که در این ساعت شروع میشود. سال ۹۳ هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصهی خارجی و بینالمللی برای کشور ما سال پرماجرایی بود؛ چالشهایی داشتیم، پیشرفتهایی هم داشتیم؛ ما در اوّل سال ۹۳ با توجّه به همین چالشها بود که عنوان سال را گذاشتیم ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۴
 
یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت کنند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت کنند  

دریافت دریافتبسمالله الرّحمن الرّحیمیا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل والنّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.السّلام علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها.آغاز سال مصادف است با ایّام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)؛ ارادت مردم ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم ...

۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
 
در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

در آینده این ملّت ایران است که آنها را تحریم خواهد کرد  

دریافتدریافتما میتوانیم؛ ما در مقابل الم‌شنگه‌ای(۸) که دشمنان ما سر تحریم و این حرفها درمی‌آورند، میتوانیم ایستادگی کنیم؛ میتوانیم هدفهای آنها را ناکام بگذاریم. وقتی این کارها را نکنیم، این فعّالیّتها را نکنیم، آن‌وقت نتیجه همین میشود که حالا ملاحظه میکنید؛ دشمن می‌نشیند آنجا،...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰
 
دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند  <img src="/images/audio_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند  

دریافت دریافت دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه‌ی تحریم دارد میکند؛ هدفشان هم این است که ملّت ایران را تحقیر کنند؛ هدفشان این است که این حرکت عظیمی را که فقط روی دوش ملّت ایران میتوانست انجام بگیرد، متوقّف کنند. حرکت انقلاب اسلامی، حرکت نظام اسلامی، حرکت به‌سمت تمدّن نوین اسلامی را میخواهند ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
 
از کارهای لازم، مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">

از کارهای لازم، مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی  

دریافت دریافت مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کارهای لازم در اقتصاد کشور است. مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان ...

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۲
 
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
۱۳ رجب ۱۴۴۰
20 March 2019