26 تیر /پناه بردن به خدا از ...
پناه بردن به خدا از ...
 
امام باقر سلام الله عليه :
 
أعوذُ بِكَ مِن أن أظلِمَ أو اُظلَمَ، وأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ، ويَمينٍ كاذِبَةٍ؛
 
بار خدايا! از اين كه ستم كنم يا ستم ببينم، به تو پناه مى برم، و از معامله زيانمند و سوگند دروغ خوردن، به تو پناه مى برم.
 
کتاب من لایحضره الفقیه
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
۲۱ ذی‌القعده ۱۴۴۰
24 July 2019