نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
اثر نگاه خشمگین به والدین

اثر نگاه خشمگین به والدین

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ 1392/10/26 در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۶
 
حد ولایت پدر بر فرزند(2)

حد ولایت پدر بر فرزند(2)

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری است دانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۹
 
حد ولایت پدر بر فرزند(1)

حد ولایت پدر بر فرزند(1)

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ 1392/10/26 در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۰
 
رژيم صهيونيستى محكوم به زوال است

رژيم صهيونيستى محكوم به زوال است

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۰
 
توصیه رهبری به جوانان

توصیه رهبری به جوانان

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۱
 
ملّت ايران با فشار، تسليم هيچكس نخواهد شد

ملّت ايران با فشار، تسليم هيچكس نخواهد شد

دانلوددانلودهمه اين را بايد بدانند كه اين تحريمهايى كه عليه ملّت ايران به كار برده شده، عمدتاً ناشى از كينهورزى استكبارى آمريكا است؛ كينهى آمريكايى مثل كينهى شترى [است]. بنا دارند بر اينكه بر ملّت ايران فشار بياورند به اميد اينكه شايد بتوانند ملّت ايران را تسليم كنند؛ اشتباه ميكنند؛ ملّت ايران با فشار،...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۰
 
ما در جزئيّات اين مذاكرات مداخله نميكنيم

ما در جزئيّات اين مذاكرات مداخله نميكنيم

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۶
 
توصیه های مهم رهبری به بسیج

توصیه های مهم رهبری به بسیج

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۸
 
براندازی نظام جمهوری اسلامی با شبكه ى فِيسبوك و توييتر ، خيالهاى احمقانه ى خام

براندازی نظام جمهوری اسلامی با شبكه ى فِيسبوك و توييتر ، خيالهاى احمقانه ى خام

دانلود دانلوددشمنىهايى كه از اوّل انقلاب، دولت ايالات متّحدهى آمريكا و رؤساى جمهورِ مختلف - كسى نگويد اين كار زمان فلان رئيس جمهور شد، زمان رئيس جمهور كنونى نشده؛ نه، همهشان يكجورند - با نظام اسلامى انجام دادهاند، در زمان رؤساى جمهورِ مختلف است، امّا همه يك جنس است، همه يكجور است. اوّل قوميّتهاى داخل ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۵
 
تحمل گسترش نفوذ ایران در منطقه برای آمریكا سخت است

تحمل گسترش نفوذ ایران در منطقه برای آمریكا سخت است

دانلوددانلود نظام اسلامى با استكبار طرف است. از زمان ابراهيم خليل و نوح پيغمبر و پيغمبران بزرگ و پيغمبر اسلام تا امروز هم همين بوده: جبههى حق در مقابل استكبار قرار داشته است. چرا؟ مقابلهى امروز نظام اسلامى با استكبار از چه رو است؟ چون استكبار با اين خصوصيّاتى كه گفتيم، قادر نيست نظام اسلامىاى مثل نظام ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۴
 
تشریح رفتار منافقانه آمریكا در قبال سلاح شیمیایی

تشریح رفتار منافقانه آمریكا در قبال سلاح شیمیایی

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۳
 
يكى از خصوصيّات استكبار فريبگرى و رفتار منافقانه است

يكى از خصوصيّات استكبار فريبگرى و رفتار منافقانه است

دانلوددانلودخصوصيّات استكبار را بايد بدانيم، عملكرد و جهتگيرىِ استكبار را بايد بدانيم تا بتوانيم خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او تنظيم كنيم. ما با برخورد غيرخردمندانه در همهى عرصهها مخالفيم؛ ما معتقديم در همهى عرصهها، در همهى برنامهريزىها، در همهى جهتگيرىهاى جمعى و فردى بايد با درايت و حكمت عمل ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
 
نرمش قهرمانانه یعنی مانور هنرمندانه برای دست‌یابی به مقصود

نرمش قهرمانانه یعنی مانور هنرمندانه برای دست‌یابی به مقصود

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۵۶
 
اين كارِ بزرگِ حماسه ى زينبى است

اين كارِ بزرگِ حماسه ى زينبى است

دانلوددانلود تقارن هفته ى بسيج هم با اين ايّام كه ايّام حماسهى بزرگ تاريخ اسلام است، يك اتّفاق مطلوب و مغتنم است. منظورمان [از] حماسهى بزرگى كه عرض كرديم، حماسهى زينب كبرى (سلام الله عليها) است كه مكمّل حماسهى عاشورا است؛ بلكه به يك معنا حماسهاى كه بىبى زينب كبرى (سلام الله عليها) بهوجود آورد، احياكننده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۳۰
 
السّلام على الحسين و على علىّ بن الحسين

السّلام على الحسين و على علىّ بن الحسين

دانلوددانلودبسم الله الرّحمن الرّحيموالحمدلله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و نبيّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على اله الاطيبين الاطهرين المنتجبين سيّما بقيّةالله فى الارضين. السّلام عليك يا اباعبدالله و على الارواح الّتى حلّت بفنائك عليك منّى سلامالله ابداً ما بقيت و بقى اللّيل و النّهار ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۵۰
 
توصیه رهبری به آحاد مردم، مسئولين و بخصوص به جوانها

توصیه رهبری به آحاد مردم، مسئولين و بخصوص به جوانها

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۲
 
پاسخ صریح رهبری به یاوه گویی های خارجی

پاسخ صریح رهبری به یاوه گویی های خارجی

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۰
 
امروز وضعيّت فرق كرده است/آمريكايى‌ها وضعشان اين‌جورى است

امروز وضعيّت فرق كرده است/آمريكايى‌ها وضعشان اين‌جورى است

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۸
 
فرض كنيد جمهورى اسلامى عقب‌نشينى كرد/ من يك‌وقت گفتم شماها افسران جنگ نرميد

فرض كنيد جمهورى اسلامى عقب‌نشينى كرد/ من يك‌وقت گفتم شماها افسران جنگ نرميد

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰
 
از مذاكراتى هم كه امروز در جريان است، ما ضررى نخواهيم كرد

از مذاكراتى هم كه امروز در جريان است، ما ضررى نخواهيم كرد

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۱
 
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹
۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۱
8 July 2020