نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من به مذاکره در قضیه هسته ای خوشبين نيستم

در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من به مذاکره در قضیه هسته ای خوشبين نيستم

دانلوددانلود من امسال روز اوّل سال ۹۲ در مشهد در جوار مرقد ثامنالحجج اعلام كردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسئولين و دولتمردان - دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان اين دولت - فكر ميكنند در قضيّهى هستهاى ما با آمريكايىها مذاكره كنيم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتيم خيلى خب، اصرار داريد شما، در اين موضوعِ ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۸
 
يك عدّه سعى نكنند چهره ى آمريكا را بزك كنند

يك عدّه سعى نكنند چهره ى آمريكا را بزك كنند

دانلوددانلودپيام سلبى انقلاب اين است كه: ما تسليم زورگويى نميشويم، تسليم باجخواهى نميشويم، تسليم نظام سلطه نميشويم. نظام سلطه يعنى اينكه چند قدرتِ دست يافتهى به توانايى مادّى و سلاح و پول و امثال اينها بخواهند بر دنيا حكومت كنند؛ مظهر نظام سلطه هم امروز آمريكا است. ملّت ايران در انقلاب گفت، در حوادث ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۴
 
دو پيام در اين راهپيمايى هاى بيست ودوّم بهمن وجود داشته است

دو پيام در اين راهپيمايى هاى بيست ودوّم بهمن وجود داشته است

دانلوددانلودپيام اين جشن چيست؟ نگاه كنيد به شعارهاى مردم، پيام را از شعارهاى مردم بايد گرفت. آنطورى كه بنده نگاه ميكنم، دو پيام در اين راهپيمايىهاى بيستودوّم بهمن وجود داشته است: يكى پيام استقامت، يكى پيام وحدت. استقامت يعنى چه؟ يعنى ملّت ايران بر روى آرمانهاى انقلاب ايستادگى دارند. ما آرمانهاى ايجابى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۹
 
اين وعدهى الهى در مورد ملّت ايران تحقّق پيدا كرده است

اين وعدهى الهى در مورد ملّت ايران تحقّق پيدا كرده است

دانلوددانلود۳۵ سال از انقلاب گذشته است؛ آن كسانىكه سال اوّل انقلاب متولّد شدند، امروز مردان و زنانِ ۳۵ سالهاند - از دورهى جوانى هم تقريباً عبور كردهاند - درعينحال سالگرد انقلاب، همهسال با انگيزه، با احساس استقامت، با وفادارى نسبت به آرمانهاى انقلاب، با قدرت و شوكت تكرار ميشود؛ اين عجيب نيست؟ بگذاريد ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۹
 
بدانند همه، هوشيار باشيم همه

بدانند همه، هوشيار باشيم همه

دانلوددانلود ارتباط و اتّصال بخشهاى گوناگون كشور با يكديگر؛ كه اين نكته، نكتهاى است كه دشمنان روى آن انگشت ميگذارند. ميخواهند اقوام ايرانى را كه همه برادروار، دستدردست هم در همهى حوادث با يكديگر بودهاند، در مقابل يكديگر قرار بدهند؛ اين را همهى ملّت ايران بدانند. تُرك داريم، عرب داريم، فارس داريم، لُر ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۹
 
جوانها! فكر كنيد، مطالعه كنيد بر روى حادثه ى پديد آمدن انقلاب

جوانها! فكر كنيد، مطالعه كنيد بر روى حادثه ى پديد آمدن انقلاب

دانلوددانلود نكتهى سوّم اين است كه اگر آن روز به مردم قم در نوزدهم دى يا به مردم تبريز در بيستونهم بهمن ميگفتند كه اين حركت شما به يك انقلاب عظيمى منتهى ميشود، كسى باور نميكرد؛ امّا شد. اين نشاندهندهى اين است كه اگر ملّتى همّت كند، پا در صحنه بگذارد، عقبنشينى نكند، كوهها را ميتواند جابهجا كند، معجزاتى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۴
 
خصلتهای مردم تبريز در حادثه ى بيست ونهم بهمن

خصلتهای مردم تبريز در حادثه ى بيست ونهم بهمن

دانلوددانلوددر اين حادثه ى بيست ونهم بهمن، مردم تبريز اين خصلتها را از خودشان نشان دادند: اوّلاً ايمان عميق دينى؛ ثانياً غيرت دينى؛ ثالثاً شجاعت؛ پس از اينها، مسئلهى موقعشناسى، و درك درست حوادث؛ اينها خيلى مهم است براى يك مجموعهاى، براى يك جمعيّتى كه باايمان باشند، شجاع باشند، قدرت اقدام داشته باشند ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۰
 
نحوه صدا کردن والدین و اولاد

نحوه صدا کردن والدین و اولاد

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۵
 
اثر دعای والدین بر اولاد

اثر دعای والدین بر اولاد

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۶
 
اثر نگاه خشمگین به والدین

اثر نگاه خشمگین به والدین

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ 1392/10/26 در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۶
 
حد ولایت پدر بر فرزند(2)

حد ولایت پدر بر فرزند(2)

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری است دانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۹
 
حد ولایت پدر بر فرزند(1)

حد ولایت پدر بر فرزند(1)

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ 1392/10/26 در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۰
 
رژيم صهيونيستى محكوم به زوال است

رژيم صهيونيستى محكوم به زوال است

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۰
 
توصیه رهبری به جوانان

توصیه رهبری به جوانان

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۱
 
ملّت ايران با فشار، تسليم هيچكس نخواهد شد

ملّت ايران با فشار، تسليم هيچكس نخواهد شد

دانلوددانلودهمه اين را بايد بدانند كه اين تحريمهايى كه عليه ملّت ايران به كار برده شده، عمدتاً ناشى از كينهورزى استكبارى آمريكا است؛ كينهى آمريكايى مثل كينهى شترى [است]. بنا دارند بر اينكه بر ملّت ايران فشار بياورند به اميد اينكه شايد بتوانند ملّت ايران را تسليم كنند؛ اشتباه ميكنند؛ ملّت ايران با فشار،...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۰
 
ما در جزئيّات اين مذاكرات مداخله نميكنيم

ما در جزئيّات اين مذاكرات مداخله نميكنيم

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۶
 
توصیه های مهم رهبری به بسیج

توصیه های مهم رهبری به بسیج

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۸
 
براندازی نظام جمهوری اسلامی با شبكه ى فِيسبوك و توييتر ، خيالهاى احمقانه ى خام

براندازی نظام جمهوری اسلامی با شبكه ى فِيسبوك و توييتر ، خيالهاى احمقانه ى خام

دانلود دانلوددشمنىهايى كه از اوّل انقلاب، دولت ايالات متّحدهى آمريكا و رؤساى جمهورِ مختلف - كسى نگويد اين كار زمان فلان رئيس جمهور شد، زمان رئيس جمهور كنونى نشده؛ نه، همهشان يكجورند - با نظام اسلامى انجام دادهاند، در زمان رؤساى جمهورِ مختلف است، امّا همه يك جنس است، همه يكجور است. اوّل قوميّتهاى داخل ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۵
 
تحمل گسترش نفوذ ایران در منطقه برای آمریكا سخت است

تحمل گسترش نفوذ ایران در منطقه برای آمریكا سخت است

دانلوددانلود نظام اسلامى با استكبار طرف است. از زمان ابراهيم خليل و نوح پيغمبر و پيغمبران بزرگ و پيغمبر اسلام تا امروز هم همين بوده: جبههى حق در مقابل استكبار قرار داشته است. چرا؟ مقابلهى امروز نظام اسلامى با استكبار از چه رو است؟ چون استكبار با اين خصوصيّاتى كه گفتيم، قادر نيست نظام اسلامىاى مثل نظام ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۴
 
تشریح رفتار منافقانه آمریكا در قبال سلاح شیمیایی

تشریح رفتار منافقانه آمریكا در قبال سلاح شیمیایی

از جمله فواید کلیپ های صوتی و تصویری از بیانات رهبر معظم انقلاب توسط رسانه الکترونیکی تابش کوثر: ۱- افرادی که موفق نشدند یک جلسه ی کامل از دیدار مقام معظم رهبری با مردم عزیزمان را ببینند با ورود بر صفحه ی کلیپ های تصویری و مشاهده فهرست کلیپ ها ، می توانند بیانات معظم له را به صورت کلیپ های موضوعی مشاهده ...

۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۳
 
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۰ صفر ۱۴۴۱
19 October 2019