نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد

تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد

دانلوددانلودگذشتِ سالها و تبادل سالهای گوناگون برای ما بايد موجب تجربه و بصيرت باشد؛ از گذشته درس بگيريم و به آينده با چشم باز و دل آگاه نظر کنيم و برای آينده تصميم بگيريم. من از خداوند متعال درخواست ميکنم که به همهی ايرانيان عزيز ما در اين سال جديد، تن سالم، روح شاداب، امنيّت روانی، آرامش روحی و پيشرفت ...

۱ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۴۸
 
احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است

احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است

دانلوددانلود گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها - بخصوص در این سالهای اخیر - با تکانههای شدید اقتصادی که در دنیا بهوجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. این اقتصاد سرمایهداری با مشکلاتی که ناشی از این ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۳۵
 
باید اینها به صورت گفتمان در بیاید

باید اینها به صورت گفتمان در بیاید

دانلوددانلود و آخرین مطلب، مسئلهى گفتمانسازى است. این مطالبى كه عرض كردیم، اینها فقط نصیحت و درددلِ بین ما نیست كه شما بگویید بنده بشنوم، بنده بگویم شما بشنوید، باید اینها به صورت گفتمان در بیاید. گفتمان یعنى باور عمومى؛ یعنى آنچیزى كه به صورت یك سخنِ مورد قبول عموم تلقى بشود، مردم به آن توجه داشته ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۰
 
با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود كرد/ باید قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همه بدانند

با مسائل فرهنگى شوخى نمیشود كرد/ باید قدر جوانان مؤمن و انقلابى را همه بدانند

دانلوددانلودیك مسئله هم مسئلهى فرهنگ است؛ كه آقایان هم حالا معلوم شد كه نگرانى دارید، بنده هم نگرانم. مسئلهى فرهنگ، مسئلهى مهمى است. اساس این ایستادگى، این حركت و در نهایت انشاءالله پیروزى، بر حفظ فرهنگ اسلامى و انقلابى است و تقویت جناح فرهنگى مؤمن، تقویت این نهالهایى كه روییده است در عرصهى فرهنگ؛ بحمدالله ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۱
 
جلوى این بدبینى را باید بگیریم

جلوى این بدبینى را باید بگیریم

دانلوددانلودو مسئلهى وحدت، وحدت ملى، حفظ اتحاد؛ این جزو وظائف ما است. حضور نیروهاى تكفیرى كه امروز متأسفانه در برخى از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست كه بىگناههان را میكشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است كه دو گروه شیعه و سنى را نسبت به هم بدبین میكنند؛ این خیلى خطر بزرگى ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۷
 
باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم

باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم

دانلوددانلود یك مسئله دیگرى كه جزو وظائف ما است، این است كه باید از دشمنى اشرار بیمناك نشویم. دشمنى بالاخره وجود دارد. هیچ ملتى كه صاحب حرفى و ایدهاى باشد و حركتى بكند، از دشمنى دشمنان مصون نیست. امروز به نظر من اقبال ملت ایران این است كه دشمن ملت ایران و دشمنان ملت ایران، جزو بدنامترینها در دنیا هستند....

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۴
 
مرزبندى صحیح و صریح با جبهه ى دشمن

مرزبندى صحیح و صریح با جبهه ى دشمن

دانلوددانلود یك وظیفه ى دیگرى كه من اینجا یادداشت كردهام كه همیشه باید مورد نظرمان باشد بخصوص امروز، وظیفهى مرزبندى صحیح و صریح با جبههى دشمن است؛ مرزبندى. آیهى شریفه میفرماید: قَد كانَت لَكُم اُسوَةٌ حَسَنَةٌ فى اِبراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ اِذ قالوا لِقَومِهِم اِنّا بُرَءآؤُا مِنكُم وَ مِمّا تَعبُدونَ ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۲
 
از دشمنى دشمن نباید غفلت كرد

از دشمنى دشمن نباید غفلت كرد

دانلوددانلودكارهایى كه ما برعهده داریم، زیاد است؛ از جمله اینهایى است كه عرض میكنم: یكىاز آنها واقعبینى است؛ ما باید واقعیتهاى موجود جامعهى خودمان را ببینیم. معمولاً در نگاه به واقعیتها، طبیعت انسان این است كه سراغ نقاط ضعف میرویم. همهى این چیزهایى كه ما مىبینیم، فرض بفرمایید كه گرانى را مىبینیم [یا] ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۰
 
جوان انقلابى امروز از جوان انقلابى اولِ انقلاب شأنش بالاتر است

جوان انقلابى امروز از جوان انقلابى اولِ انقلاب شأنش بالاتر است

دانلوددانلودكارهایى كه ما برعهده داریم، زیاد است؛ از جمله اینهایى است كه عرض میكنم: یكىاز آنها واقعبینى است؛ ما باید واقعیتهاى موجود جامعهى خودمان را ببینیم. معمولاً در نگاه به واقعیتها، طبیعت انسان این است كه سراغ نقاط ضعف میرویم. همهى این چیزهایى كه ما مىبینیم، فرض بفرمایید كه گرانى را مىبینیم [یا] ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۷
 
امروز دیگر آن روزگار گذشته است/ ازدواج با همجنس! این غیر از همجنسبازى است

امروز دیگر آن روزگار گذشته است/ ازدواج با همجنس! این غیر از همجنسبازى است

دانلوددانلودنكتهى دوم این است كه آرامش ظاهرى جبههى مسلط جهانى - یعنى همین قدرتهاى سنتىاى كه در دنیا حاكم بودند، چه قدرت آمریكا، چه قدرتهاى اروپایى؛ كه یك آرامشى داشتند اینها از لحاظ اقتصادى، از لحاظ رسانهاى، از لحاظ استقرار اجتماعى در داخل كشورهایشان و یك آرامشى بظاهر بر زندگى اینها حاكم بود - امروز ...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۹
 
ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد

ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد

دانلوددانلودمن به شما عرض بكنم كارى كه وزارتخارجهى ما و مسئولين دولتى ما شروع كردند، ادامه پيدا خواهد كرد؛ ايران آنچه را قرار گذاشته است و عهد كرده است نقض نخواهد كرد. البتّه مسئولين تلاش خودشان را بكنند، كار خودشان را بكنند، امّا آمريكايىها با انقلاب اسلامى دشمنند، با جمهورى اسلامى دشمنند، با اين پرچمى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۳۱
 
در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من به مذاکره در قضیه هسته ای خوشبين نيستم

در همان سخنرانى اوّل امسال گفتم من به مذاکره در قضیه هسته ای خوشبين نيستم

دانلوددانلود من امسال روز اوّل سال ۹۲ در مشهد در جوار مرقد ثامنالحجج اعلام كردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسئولين و دولتمردان - دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان اين دولت - فكر ميكنند در قضيّهى هستهاى ما با آمريكايىها مذاكره كنيم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتيم خيلى خب، اصرار داريد شما، در اين موضوعِ ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۸
 
يك عدّه سعى نكنند چهره ى آمريكا را بزك كنند

يك عدّه سعى نكنند چهره ى آمريكا را بزك كنند

دانلوددانلودپيام سلبى انقلاب اين است كه: ما تسليم زورگويى نميشويم، تسليم باجخواهى نميشويم، تسليم نظام سلطه نميشويم. نظام سلطه يعنى اينكه چند قدرتِ دست يافتهى به توانايى مادّى و سلاح و پول و امثال اينها بخواهند بر دنيا حكومت كنند؛ مظهر نظام سلطه هم امروز آمريكا است. ملّت ايران در انقلاب گفت، در حوادث ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۴
 
دو پيام در اين راهپيمايى هاى بيست ودوّم بهمن وجود داشته است

دو پيام در اين راهپيمايى هاى بيست ودوّم بهمن وجود داشته است

دانلوددانلودپيام اين جشن چيست؟ نگاه كنيد به شعارهاى مردم، پيام را از شعارهاى مردم بايد گرفت. آنطورى كه بنده نگاه ميكنم، دو پيام در اين راهپيمايىهاى بيستودوّم بهمن وجود داشته است: يكى پيام استقامت، يكى پيام وحدت. استقامت يعنى چه؟ يعنى ملّت ايران بر روى آرمانهاى انقلاب ايستادگى دارند. ما آرمانهاى ايجابى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۹
 
اين وعدهى الهى در مورد ملّت ايران تحقّق پيدا كرده است

اين وعدهى الهى در مورد ملّت ايران تحقّق پيدا كرده است

دانلوددانلود۳۵ سال از انقلاب گذشته است؛ آن كسانىكه سال اوّل انقلاب متولّد شدند، امروز مردان و زنانِ ۳۵ سالهاند - از دورهى جوانى هم تقريباً عبور كردهاند - درعينحال سالگرد انقلاب، همهسال با انگيزه، با احساس استقامت، با وفادارى نسبت به آرمانهاى انقلاب، با قدرت و شوكت تكرار ميشود؛ اين عجيب نيست؟ بگذاريد ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۱۹
 
بدانند همه، هوشيار باشيم همه

بدانند همه، هوشيار باشيم همه

دانلوددانلود ارتباط و اتّصال بخشهاى گوناگون كشور با يكديگر؛ كه اين نكته، نكتهاى است كه دشمنان روى آن انگشت ميگذارند. ميخواهند اقوام ايرانى را كه همه برادروار، دستدردست هم در همهى حوادث با يكديگر بودهاند، در مقابل يكديگر قرار بدهند؛ اين را همهى ملّت ايران بدانند. تُرك داريم، عرب داريم، فارس داريم، لُر ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۹
 
جوانها! فكر كنيد، مطالعه كنيد بر روى حادثه ى پديد آمدن انقلاب

جوانها! فكر كنيد، مطالعه كنيد بر روى حادثه ى پديد آمدن انقلاب

دانلوددانلود نكتهى سوّم اين است كه اگر آن روز به مردم قم در نوزدهم دى يا به مردم تبريز در بيستونهم بهمن ميگفتند كه اين حركت شما به يك انقلاب عظيمى منتهى ميشود، كسى باور نميكرد؛ امّا شد. اين نشاندهندهى اين است كه اگر ملّتى همّت كند، پا در صحنه بگذارد، عقبنشينى نكند، كوهها را ميتواند جابهجا كند، معجزاتى ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۴
 
خصلتهای مردم تبريز در حادثه ى بيست ونهم بهمن

خصلتهای مردم تبريز در حادثه ى بيست ونهم بهمن

دانلوددانلوددر اين حادثه ى بيست ونهم بهمن، مردم تبريز اين خصلتها را از خودشان نشان دادند: اوّلاً ايمان عميق دينى؛ ثانياً غيرت دينى؛ ثالثاً شجاعت؛ پس از اينها، مسئلهى موقعشناسى، و درك درست حوادث؛ اينها خيلى مهم است براى يك مجموعهاى، براى يك جمعيّتى كه باايمان باشند، شجاع باشند، قدرت اقدام داشته باشند ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۰
 
نحوه صدا کردن والدین و اولاد

نحوه صدا کردن والدین و اولاد

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۵
 
اثر دعای والدین بر اولاد

اثر دعای والدین بر اولاد

رسانه الکترونیکی تابش کوثر - آنچه در ذیل می آید کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام و المسلمین صحت قول در شب جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ در موسسه مذهبی جامعه جعفری استدانلودمتن کلیپ صوتی در روز های آتی متعاقبا در این صفحه قرار می گیرد

۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۶
 
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹
۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۱
8 July 2020