Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۰
 
چرا FATF زنجیره تحریم آمریکا علیه مردم ایران را کامل می‌کند؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۱
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با برشمردن خطاهای راهبردی دولت در خصوص FATF معتقد است: اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کنند