Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۱
 
کلیپ(4) از بیانات آیت الله مبشر کاشانی پیرامون معراج جسمانی پیامبر اکرم
ائمه و امامان هم عروج داشتند
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۲۱
ائمه و امامان هم عروج داشتند

دانلود-MP4/9.86 MB

دانلود-MP3/3.66 MB


شما می بینید که پیامبر و ائمه ما ، امامان ما هم عروج داشتند چرا ( بنده عقیده ی خودم را عرض می کنم) چون چیزی که ندیده چرا توصیف می کنند در دعا ها امام هی قسم می دهد و می گوید ای خدا تو را به آن اسمائی که تجلی کرد در سرادق عرشت ، سرادق عزت سرادق قدرت ، اگر ندید پس چرا توصیف می کنید ؟ حتما دیده حالا یا معراج به روح است یا معراج به جسم است بعضی می خواهند بفرمایند که معراج روحانی و جسمانی با هم اختصاص دارد به پیامبر اکرم و امامان ما اگر معراج داشتند روحانی بوده جسمانی نبوده اما به دلیل ان روایات که می فرماید امام از شرایطش این است که سایه ندارد از این خصوصیتی که برای امام بیان فرمودند در می یابیم که امکان عروج جسمانی هم برای امام است که حالا اگر اینکه در روایت بیان نشده برای اینکه ظرفیت عقول کم بوده الان هم اگر بنده نوعی بخواهم خیلی از مقامات معنوی اهل بیت عصمت و طهارت ان طور که در روایات می توانیم موشکافی کنیم و حقایق لطیف و فضائل را بگوییم کشش عقول ضعیف است در بعضی از افراد تحمل بخواهند بکنند و واقعیت را ادراک کنند بیانش مشکل می شود مثلا در زمان صدر اسلام ائمه رو به رو بودند با افرادی که ممکن است به غلو کشیده بشوند ، افراطی یا تفریطی بشوند از این طرف به امام خدایی نکرده توهین بشه که اینها مدعی کذا هستند که حقیقتی در کار نیست و منکر بشوند و یا اینکه بگویند اینها خدا هستند هر دو غلط است نه اینها عبد هستند فلذا می فرماید سُبْحانَ الَّذِی أَسْرى بِعَبْدِهِ همه این مقامات به خاطر همین عبودیت است اگر عبد نبود به این مقامات نمی رسید

هیچ کس بدون عبودیت به هیج جا نمی رسد
ایشان در ادامه افزود : ما یکی از نکاتی که در بحث تشهد نماز داریم این است که اشهد ان محمد عبده و رسوله اول شهادت می دهیم که پیامبر عبد بود بعد از اینکه عبد بود رسول شد ، عبد ها رسول می شوند عبد ها نبی می شوند عبد حضرت خضر می شود پس بنابراین اگر بحث عبودیت نباشد هیچ کس بدون عبودیت به هیج جا نمی رسد اینکه فلان شخص می گوید علی الله و حسین الله اینها همه غلط به خاطر اینکه شخص به قول معروف نه خدا را شناخته نه ولی خدا را هیچ کدام نشناخته است
کد مطلب: 2075
 


 
جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰
۱۱ رمضان ۱۴۴۲
23 April 2021