Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۰
 
متهمان فراری بانک ملت برای چه کسانی نامه می‌نویسند؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۷
به گفته قاضی موحد سه تن از متهمان فراری پرونده فساد بانک ملت و پارسیان برای برخی از مقامات کشور نامه‌هایی می‌نویسند.
متهمان فراری بانک ملت برای چه کسانی نامه می‌نویسند؟
به گزارش تابش کوثر، رسیدگی به پرونده متهمان بانک ملت و پارسیان به س