Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۰
 
آیت الله گرامی - علت دین گریزی جوانان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۰۴
آیت الله گرامی - علت دین گریزی جوانان
خدا را شاکریم که توفیقی نصیبمان شد و به خدمت حضرت آیت الله العظمی گرامی رسیدیم از ایشان در خواست کردیم که ما را در زمینه رفع یکی از مشکلات روز جامعه
که دین گریزی جوانان است رهنمود و راهنمایی بفرمایند
آنچه در ذیل می آید پرسش خبرنگار ما 
و پاسخ حضرت ایت الله العظمی گرامی می باشد
*علت دین گریزی جوانان چیست
*چرا در جامعه فضایی به وجود آمده است که در جلسات مذهبی
مردم از جلساتی که سخنران اشخاص به اصطلاح کت شلواری
هستند استقبال می کنند
جوان ها خیلی هاشون زدگی از اوضاع سیاسی پیدا کردند و چون حکومت مذهبی است خلطش دادند به روحانیت و مذهب و همه چیز و یک قدری حالت دین گریزی پیدا کردند به همین جهت آن کسی که مظاهر دین را ندارد (به قول شما کت شلواری ها) خیلی هاشون دنبال آنها می روند البته قاعده کلی نیست همین جمعیت در شب های قدر کجا می روند قرآن سر می گیرند . آنجایی که بالای منبر روحانیت باشد
اگر یک جایی جلسه ای باشد کت شلواری سخنرانی اش را می کند اما جنبه ی معنویش که قرآن سرگرفتن است را جایی می روند که روحانی باشد . مردم این طوری هستند ولی در عین حال همان جمعیتی که عرض کردم به خاطر خلط
ناراحتی های سیاسی یک حالت دین گریزی است به هر حال اینها باید متوجه بشوند که بالاخره احکام اسلام را از متخصصین باید بگیرند ، متخصصین هم مراجع هستند
مراجع هم از داخل حوزه به وجود می آیند این مسئله دو دوتا چهار تا است بنابراین باید روشن باشند بنشینند فکر کنند عقلشان را زیر و رو کنند برسی کنند متوجه
می شوند که بالاخره خدا حکیم است و خدای حکیم پیغمبر فرستاده و احکام داده و احکام را باید یاد بگیریم و عمل کنیم ، کجا یاد بگیریم سوفورها که احکام ما را
یاد نمی دهند پاسبان ها که یاد نمی دهند مهندسی کشاورزی که احکام را یاد نمی دهند مراجع یاد می دهند مراجع از کجا درست می شوند از حوزه
و احترام حوزه را هم باید داشته باشند
تهیه شده توسط گروه فرهنگی عقیدتی تابش کوثر
کد مطلب: 97
 


 
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
۲۰ ذی‌القعده ۱۴۴۱
11 July 2020