رسانه الکترونيکی تابش کوثر - آخرين عناوين سواد رسانه ای http://tabeshekosar.ir/savad Fri, 22 Sep 2017 04:16:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://tabeshekosar.ir/skins/default/fa/yazahra96/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط رسانه الکترونيکی تابش کوثر http://tabeshekosar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام رسانه الکترونيکی تابش کوثر آزاد است. Fri, 22 Sep 2017 04:16:08 GMT سواد رسانه ای 60 آلودگی اطلاعاتی چیست /با چه عینکی به رسانه ها بنگریم ؟ http://tabeshekosar.ir/vdcbs9b0.rhbf9piuur.html ایکس می‌گوید: اگر مراقب نباشید روزنامه‌ها با شما کاری خواهند کرد تا از کسانی که به آنها ظلم می‌شود متنفر باشید و به کسانی که به آنها ظلم می‌کنند عشق بورزید.. ]]> سواد رسانه ای Tue, 19 Sep 2017 09:04:29 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcbs9b0.rhbf9piuur.html سواد رسانه ای (1) چگونه سلاطین رسانه ای نگرش یک جامعه را تغییر می دهند http://tabeshekosar.ir/vdciqraq.t1arp2bcct.html پلیس ساحلی این کشور مشغول اندازه‌گیری لباس‌های شناگران زن و مرد در کنار ساحل است، تا اگر از مقدار مجاز تخطی کرده باشند، آنها را جریمه کرده و یا حتی بازداشت نمایند. ]]> سواد رسانه ای Sun, 20 Aug 2017 10:52:29 GMT http://tabeshekosar.ir/vdciqraq.t1arp2bcct.html